TKO SMO MI

Antonija Jurčić

profesor hrvatskog jezika i književnosti


ŠTO MI RADIMO

Za vas, u najkraćem mogućem roku vršimo KOREKTURU, LEKTURU I REDAKTURU. Lektura je stilsko i jezično obrađivanje teksta na način da se ispravljaju gramatičke i pravopisne pogreške te stilski dorađuju rečenične konstrukcije.
Korektura je uklanjanje pravopisnih pogrešaka, odnosno pogrešaka u pisanju nastalih prilikom upisa teksta.

  • INTERNETSKIH STRANICA
  • SLUŽBENIH PRIJEVODA
  • RUKOPISA
  • DIPLOMSKIH RADOVA
  • DOKTORSKIH DISERTACIJA
  • STRUČNIH RADOVA
  • POSLOVNIH PREZENTACIJA
  • SLUŽBENIH DOKUMENATA
  • LETAKA

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Aktivni smo na društvenim mrežama te tamo možete dobiti brzi odgovor na Vaš upit