CJENIK KOREKTURE, LEKTURE I REDAKTURE


Lektorska kartica sadrži 1800 znakova s uključenim razmacima!

Navedene cijene ne uključuju PDV!

Internet stranica

300kn

Cijena se odnosi na cijelokupnu stranicu

Službeni prijevod

20kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Rukopis

20kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Poslovna prezentacija

500kn

Cijena se odnosi na cijelu prezentaciju.

Službeni dokumenti

15kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Reklamni letci

200kn

Cijena se odnosi na jednu vrstu letaka.

Diplomski (završni) radovi

15kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Doktorske dizertacije

20kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Grafičko oblikovanje teksta

već od 200kn

(nakon uvida u tekst)

Stručni radovi (članci)

15kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Knjige

15kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.