CJENIK KOREKTURE, LEKTURE I REDAKTURE


Lektorska kartica sadrži 1500 znakova s uključenim razmacima!

Navedene cijene ne uključuju PDV!

Lektura internetske stranice

već od300kn

Lektura internetske stranice već od 300 kn!

Službeni prijevod

20kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Rukopis

40kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu, a ponuda se formira nakon uvida u tekst.

Poslovna prezentacija

500kn

Lektura poslovne prezentacije već od 500 kn!

Službeni dokumenti

20kn

Cijena lekture se odnosi na lektorsku karticu.

Reklamni letci

200kn

Cijena lekture se odnosi na jednu vrstu letka.

Diplomski (završni) radovi

15kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Doktorske dizertacije

20kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Grafičko oblikovanje teksta

već od 200kn

(nakon uvida u tekst)

Stručni radovi (članci)

20kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Knjige

15kn

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.