CJENIK KOREKTURE, LEKTURE I REDAKTURE


Lektorska kartica sadrži 1500 znakova s uključenim razmacima!

Navedene cijene ne uključuju PDV!

Lektura internetske stranice

već od 50

Lektura internetske stranice već od 50 €!

Službeni prijevod

3

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Rukopis

5

Cijena se odnosi na lektorsku karticu, a ponuda se formira nakon uvida u tekst.

Poslovna prezentacija

50

Lektura poslovne prezentacije već od 50 €!

Službeni dokumenti

3

Cijena lekture se odnosi na lektorsku karticu.

Reklamni letci

30

Cijena lekture se odnosi na jednu vrstu letka.

Diplomski (završni) radovi

2

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Doktorske dizertacije

3

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Grafičko oblikovanje teksta

već od 30

(nakon uvida u tekst)

Stručni radovi (članci)

3

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Knjige

2

Cijena se odnosi na lektorsku karticu.