Hansruedi Müller: Turizam i ekologija

Marcus Buckingham, Curt Coffman: Što najbolji svjetski menadžeri rade drukčije
25 listopada, 2015
Lektura i korektura prijevoda djela uglednog sveučilišnog profesora Hansruedija Mullera, poznatog po radovima iz područja turizma, prometa i slobodnog vremena. Govori o aktualnom značenju prirode za slobodno vrijeme i turizam. Pritom nas uvodi u problematiku održivog razvoja pokušajem identificiranja glavnih kriznih žarišta u odnosima čovjeka i okoliša (društvo, naselje i promet, poljoprivreda i industrija, krajolik i tlo, biološka raznolikost, zrak, voda, klima, energija, otpad). Analizira se uzajamno djelovanje turizma i okoliša te posebna pozornost posvećuje područjima menadžmenta, turističke politike te načelima turističkog razvoja. Ukazuje se na stalnu potrebu istraživanja u turizmu, a knjiga predstavlja originalni pokušaj sistematiziranja i prezentacije problematike međuovisnosti turizma i okoliša.